Kominictví Rostislav Hrdlička

  • Chráníme vaše zdraví i majetek
  • Již od roku 2011

Služby

Kontroly spalinových cest

dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., najdeme-li během této kontroly nějaké závady či nedostatky jsme tu pro vás abychom vám ji pomohli odstranit.
Tato kontrola se provádí každý rok a naším zákazníkům termín pravidelné kontroly hlídáme.

Čištění spalinových cest

všech druhů – na pevná, kapalná a plynná paliva. Čištění se týká komínů, kotlů, kouřovodů a hrdla spotřebičů. Při tomto čištění se nemusíte bát nepořádku a prachu. Naše firma disponuje průmyslovým vysavačem a vždy vše po sobě uklidíme.

Mechanické čištění komínů

Disponujeme vlastní rotační komínovou frézou za jejíž pomocí odstraníme dehet z vašeho komína. Také vám doporučíme přípravky jako prevenci proti častému zanášení komínového tělesa. Tato služba zahrnuje i uklizení vzniklého nepořádku (výběr sazí z paty komína, vysátí průmyslovým vysavačem a zametení).

Vložkování komínů

je zavedení komínové vložky do zděného průduchu komína. Ve většině případů se provádí po frézování nebo jako výměna za špatnou starou komínovou vložku. Tento úkon je důležitý z důvodu bezpečného odvodu spalin od spotřebiče. Požívané materiály na vložkování – nerez, plast, hliník nebo keramika. Typ materiálu závisí na délce komínu a typu spotřebiče. Vše se hodnotí individuálně na místě.

Stavba vícevrstvých komínů

Montáž kouřovodů

Pasportizace komínových průduchů

Opravy komínových těles

Výstavba nových komínových těles

Stavba/montáž nerezových komínů

Prohlídka spalinových cest inspekční kamerou

Inspekční kamera je zařízení určené k vizuálnímu zjišťování stavu stěn spalinových cest, bez nutnosti vybourávání otvorů. Kameru je možno do komínů spouštět ústím komínu.
Na rozdíl od klasické prohlídky, je kontrola za pomocí inspekční kamery sice nákladnější, ale za to výrazně detailnější a spolehlivější. Inspekční kamerou je možné se dostat do jinak nepřístupných míst a prohlédnout spalinové cesty opravdu detailně.
 

Frézování hydraulickou komínovoufrézou

Frézování komínů je zvětšení vnitřního otvoru komínu, kterým proudí spaliny (kouř). Tento postup patří k velmi častému způsobu rekonstrukce komínů, ať už z důvodu změny technologie vytápění, špatného stavu spalinové cesty (netěsnost, zadehtování), nebo využití komínu pro jiné účely.

Poradenství

Pro dosažení správného a kvalitního zhodnocení problému či vhodnosti řešení se poradenství provádí přímo na místě u zákazníka. Poradenství není možné z tohoto důvodu provádět telefonicky. U většiny případů je nutné zaměření a následná prohlídka. Podle zjištěných skutečností je vyhotoven na místě návrh řešení na míru. Tato služba muže být zpoplatněna.